Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2024. január 19.
Hatálybalépés dátuma: 2024. január 19.

Ez az Adatvédelmi szabályzat Bognár Klára e.v., Madarász Viktor utca 35., Budapest 1138, Magyarország, e-mail: bognarklara@impresszio.hu, telefon: +36 20 9525 143, az általunk gyűjtött adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályzatát írja le. amikor weboldalunkat ( impresszio.hu ) használja (továbbiakban: „a Szolgáltatás”). A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön hozzájárul adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne érje el és ne használja a Szolgáltatást.
Ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a honlapon. A felülvizsgált Szabályzat a felülvizsgált Irányelv honlapon való közzétételétől számított 180 napon belül lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférés vagy a Szolgáltatás ezen idő utáni használata a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

Hogyan osztjuk meg adatait:

Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbiakban leírt korlátozott esetekben:

Analitika

Adatgyűjtés és feldolgozás
Megköveteljük az ilyen harmadik felektől, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat továbbították, és ne őrizzék meg azokat az említett cél eléréséhez szükséges ideig.
Az Ön személyes adatait a következő célokra is kiadhatjuk: (1) a vonatkozó törvények, rendeletek, bírósági végzések vagy egyéb jogi eljárások betartása érdekében; (2) a velünk kötött megállapodások érvényesítése, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is; vagy (3) válaszolni azokra az állításokra, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata sérti harmadik felek jogait. Ha a Szolgáltatást vagy cégünket összevonják vagy felvásárolják egy másik céggel, az Ön adatai az egyik vagyontárgy, amely átkerül az új tulajdonoshoz.

Az Ön jogai:

Az alkalmazandó jogtól függően jogosult lehet személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy másolatot kaphat személyes adatairól, korlátozhatja vagy tiltakozhat az adatok aktív kezelésében, kérhet tőlünk, hogy osszuk meg (hordozzuk) személyes adatait. tájékoztatást egy másik jogalany számára, visszavonja az adatainak feldolgozásához nekünk adott hozzájárulását, a törvényes hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának jogát, valamint az alkalmazandó törvények alapján esetlegesen releváns egyéb jogokat. E jogok gyakorlásához írjon nekünk a bognarklara@impresszio.hu címre. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.
Vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását ezeknek a kívánt célokra történő feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az Ön adatait kérte.

Cookie-k
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket és az Ön választásait ezekkel a nyomkövetési technológiákkal kapcsolatban, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunkat.

Biztonság:

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az irányításunk alatt lévő adatok elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A benne rejlő kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot, következésképpen nem tudjuk garantálni vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított információk biztonságát, és ezt a saját felelősségére teszi.

Panasz / adatvédelmi tisztviselő:

Ha kérdése vagy aggálya van a rendelkezésünkre álló adatainak feldolgozásával kapcsolatban, forduljon panaszkezelési referensünkhöz a Bognár Klára e.v., Madarász Viktor utca 35., e-mail címen: bognarklara@impresszio.hu. Aggályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A CookieYes segítségével generált adatvédelmi szabályzat.